تستوسترون ناقص کننده مغز مردان!

0 24

تفاوت‌های رفتاری مردان و زنان بخاطر تستوسترون

محققان دانشگاه علوم پزشکی مریلند به نتایجی دست یافته‌اند که نشان دهنده چگونگی اثر گذاری آندروژن‌ها، هورمون های جنسی مردانه، بر روی رشد و ساختار مغز مردان است. این تحقیقات می تواند کمک شایانی در فهمیدن تفاوت‌های رشد مغز مردان و زنان بکند.

تفاوت‌های رفتاری بین مردان نسبت به زنان مانند حس خشونت بالاتر و زمختی به علت تغییراتی است که هورمون‌های جنسی مردان ترشح می‌کنند. ما همچنین می‌دانستیم که مغز زنان و مردان تفاوت هایی را باهم دارند و همچنین تستوسترون باعث ایجاد تغییرات در سه ماهه دوم و زمان‌های آخر بارداری در جوندگان می‌شود ولی ما از چگونگی ایجاد این تغییرات توسط تستوسترون در مغز افراد مذکر را نمی‌دانستیم.

اثر تستوسترون بر روی ناحیه آمیگدالا

یکی از موارد دخالت کننده در تفاوت‌های رفتاری بین مردان و زنان تفاوت‌های مربوط به جنسیت است که در تعداد سلول‌های ‌موجود در ناحیه آمیگدالای مغز نوزادان مذکر و مونث خود را نشان می‌دهد. آمیگدالا ناحیه کنترل کننده احساسات و رفتار‌های اجتماعی در مغز است.

این تحقیقات نشان می‌دهند که مردان دارای تعداد کمتری از سلول‌های ناحیه آمیگدالا هستند زیرا آنها به صورت فعال توسط سلول‌های ایمنی کشته می‌شوند. در زنان سلول‌های نوزاد به سلول‌های گلیال تبدیل می‌شوند که فراوان‌ترین نوع سلول در سیستم عصبی مرکزی است. هرچند در مردان تستوسترون باعث افزایش سیگنال‌های مغزی مربوط به گیرنده‌های اندوکانابینوید‌ها می‌شود و باعث فعال شدن سلول‌های ایمنی می‌شود. این اندوکانابینوید‌ها باعث تحریک سلول‌های ایمنی برای کشتن سلول‌های نوزاد در مردان می‌شود. در این مطالعات موش‌های ماده از این اثرات مستثنی بودند که نشان دهنده این بود که فعال شدن سلول‌های ایمنی برای کشتن این سلول‌ها در مردان واجب است.

تستوسترون و اثر آن بر روی میزان احساساتی بودن افراد مختلف

این تحقیقات نشان دهنده این بودند که مصرف ماریجوانا که باعث تحریک کردن گیرنده‌های کانابینوید در مغز می‌شوند می‌تواند باعث اثرگزاری به رشد مغزی جنین شود و این اثرگزاری‌ها نیز بر اساس جنسیت جنین می تواند متفاوت باشد.

این مطالعات ساز و کار اثر تفاوت‌های بر پایه جنسیت روی مراودات اجتماعی را به ما نشان می‌دهد و به ما توضیح می‌دهد که تفاوت‌های ناشی از آندروژن و سیگنالینگ اندوکانابینوید‌ها چگونه می تواند در رشد مغز و در نتیجه تفاوت‌های رفتاری بین مردم را ناشی شود. این یافته‌های مربوط به رشد مغزی برای ما بسیار مهم هستند زیرا ما به دنبال از بین بردن اختلالات مغزی در زمان‌های اولیه حیات حتی درصورت امکان زمان حاملگی هستیم.

شما همراهان همیشگی بیولند می‌توانید مقاله مربوط به این خبر را از اینجا بخوانید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.