تغییرات DNA روند پیری بدن را تسریع می‌کند

جهش‌های سوماتیک
0 45

ارتباط جهش‌های سوماتیک با افزایش سن بیولوژیکی

تحقیقات نشان می‌دهد که تغییرات DNA، جهش‌های سوماتیک DNA، در طول زندگی فرد به طور قابل توجهی می‌تواند حساسیت او را به بیماری‌های قلبی و سایر بیماری‌های مرتبط با سن افزایش دهد.

شما می‌توانید برای اطلاعات بیشتر در زمینه حهش‌های ایجاد کننده بیماری مقالات زیر را مطالعه نمایید:

جهش‌های سوماتیک که گاهی در طول زندگی افراد رخ می‌دهد، تنها در سلول‌های خاصی حضور دارند و نه در تمام سلول‌های بدن.

این تغییرات می‌توانند توسط فاکتورهای زیست محیطی نظیر تابش فرابنفش خورشید ایجاد شوند یا اگر خطایی در زمان همانند سازی DNA  از روی خودش رخ دهد، یعنی طی تقسیم سلولی بوجود آیند.

این جهش‌ها در سلول‌های سوماتیک یا پیکری (سلول‌هایی غیر از اسپرم و تخمک) رخ داده و به نسل بعدی منتقل نمی‌شوند.

این مطالعه در مجله Current Biology منتشر شده‌است.

چنین تغییراتی که به عنوان جهش‌های سوماتیک شناخته می‌شوند می‌تواند بر نحوه عملکرد سلول‌های بنیادی خون تأثیر بگذارد و سرطان‌های خون و سایر شرایط را به همراه داشته‌باشد.

یک مطالعه می‌گوید که این جهش‌ها و بیماری‌های مرتبط با آنها ممکن است سن بیولوژیکی فرد را تسریع کند. یعنی سنی که بدن فرد نشان می‌دهد، بیشتر از سن زمانی او است.

شکاف سن

مطالعه دانشمندان دانشگاه Edinburgh و دانشگاه Glasgow این تغییرات و تاثیرات بالقوه آنها در بیش از 1000 فرد سالخورده متولد 1921 تا 1936 از (Lothian Birth Cohorts (LBCs را مورد بررسی قرار دادند.

دانشمندان افرادی را مطالعه کردند که سن بیولوژیکی و زمانی در آنها با شکاف زیادی از هم جدا شده‌است.

محققان دریافتند که شرکت کنندگان با جهش‌های سوماتیک که حدود 6 درصد می‌باشند از نظر سن بیولوژیک تقریبا چهار سال از کسانی که هیچ تغییری نکرده‌اند، بزرگ‌تر هستند. دانشمندان اکنون پیوند بین این تغییرات DNA و شتاب بیولوژیکی پیری را بررسی می‌کنند.

پیش از این، جهش‌های سوماتیک عمدتا در سرطان مورد مطالعه قرار گرفته‌است. یافته‌های دانشمندان حاکی از آن است که جهش‌های سوماتیک در سایر بیماری‌ها نقش دارند و این باعث می‌شود که نحوه مطالعه خطر بیماری را تغییر دهند.

منبع دانشگاه Edinburgh
مقاله Current Biology

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.