تاثیرات تغییر مکان DNA در هسته

0 24

DNA درون هسته سلول شکلی شبیه یک ماکارونی دارد ولی با این حال شدیدا سازمان یافته است.

حال دانشمندان با ایجاد تغییراتی در ابزار تغییر ژنوم  CRISPR دریافتند که به جز جفت باز های موجود در DNA, مکان و موقعیت آن قسمت از DNA نیز باعث ایجاد تفاوت های فاحشی در نحوه بیان ژنوم آن ناحیه می شود.

هسته با تمام چیز هایی که درون آن وجود دارد متحرک و شناور هستند و به صورت اتفاقی به جهات مختلف حرکت می کنند ولی در دهه قبل محققان فهمیدند که قسمت هایی از DNA  میتواند بر روی کروموزوم با روش های مختلفی خود را جا به جا کند. جابه جایی هایی که میتواند باعث تغییر در فعالیت ژن های روی آن نقطه از DNA شود.
قایل ذکر است تا این زمان این مطلب در حد یک نظریه باقی مانده بود زیرا اسناد و دلایل کافی برای اثبات آن وجود نداشت.

مهندسان زیستی با ایجاد تغییراتی در تکنیک ایجاد تغییرات در ژنوم توانستند قسمت خاصی از DNA را از جایی از هسته به جای دیگر آن منتقل کنند.
آن ها قسمتی از DNA را به پروتئینی متصل کردند که این پروتئین هنگام تحریک شدن توسط هورمون گیاهی به نام آبسیزیک اسید به صورت اختصاصی با یک پروتئین دیگر در مکان مشخصی اتصال ایجاد می کرد و همان پروتئین دوم DNA را گیر انداخته و با حذف شدن آبسیزیک اسید از محیط پروتئین را رها میکرد.
به این ترتیب DNA در مکانی دیگر قرار می گرفت.

محققان نحوه کار این تکنیک را با انتقال دادن چندین ژن از وسط هسته به لبه ها و کناره های هسته اثبات کردند.
همچنین آنها با این روش قسمت های موسوم به تلومر را از که در پیری سلول دخیل هستند را به لبه های داخلی هسته انتقال دادند.
بعد از آن سرعت رشد سلول آرامتر شد و زمانی که آن هارا به اجسام کاجال (Cajal Bodies) انتقال دادند سرعت رشد سلول افزایش یافته و با سرعت بیشتری از حالت معمول تقسیم شد.
همین اتفاق باعث شد که محققان به این نتیجه برسند که موقعیت تلومر در سلول تاثیر زیادی بر روی سلامت و فعال بودن سلول دارد.

محققان دیگری همچنین اعلام کرده اند که به یک تکنیک به نام CRISPR-GO دست یافته اند.
GO و یا در واقع (genome organization) به معنی سازمان یافتگی ژنومی است.
این روش جدید یک راه کاملا جدیدی برای ایجاد تغییرات در سازمان یافتگی هسته در دسترس می گذارد.
تکنیک فوق از این رو برای محققان جالب توجه بوده است که روش یادگیری مکانیسم کار هسته را آسان تر کرده و همچنین ما را به سوی کنترل راحت تر فعالیت ژن ها برای آرام کردن روند پیری و همچنین جلوگیری از بیماری ها هدایت می کند.

منبع : yon.ir/EBq0J

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.