تکنیک کریسپر و کنترل حامل‌های بیماری

تکنیک کریسپر و کنترل حامل‌های بیماری
0 1

پشه ها مرگبار ترین حیوانات جهان هستند. آنها سالانه باعث کشته شدن هزاران تن از افراد شده و حامل میلیون ها بیماری اند.
آن ها به شرط رسیدن به اندازه جسمی و وضعیت غذایی مطلوب، قادر به تکثیر بوده و حامل موثر بیماری اند.

یک زوج محقق در دانشگاه Reverside کالیفرنیا، با استفاده موفقیت آمیز از تکنیک CRISPER توانستند اندازه بدن پشه را کاهش بدهند. این تحقیق باعث شد تا دانشمندان یک گام به حذف پشه های حامل ویروس زیکا و تب دنگی نزدیک شوند.

تکنیک CRISPER، یک ابزار قدرتمند برای تغییر توالی DNA و به منظور اصلاح عملکرد ژن صورت میگیرد.

محققان موفق شدند رشد پشه را به تعویق انداخته، طول عمر حیوان را کوتاه کنند و چربی ذخیره ای را کاهش دهند.

Alexander Raikhel استاد برجسته حشره شناسی است که این تحقیق را با همکاری یک پژوهشگر مقطع فوق دکتری به انجام رسانید.‌ ایشان، از تکنیک CRISPER-Cas9 برای تخریب گیرنده سروتونین Aa5HT2B، در پشه های Aedes aegypti که حامل بیماری تب دنگی، تب زرد و ویروس زیکا است، استفاده کردند.

Raikhel میگوید:  Aa5HT2B، انسولین های شبه پپتید را کنترل میکند. ما توانستیم نقش های مختلفی را که این پپتید ها در کنترل اندازه بدن و متابولیسم بازی می‌کردند، کشف کنیم و ژن مربوط به این گیرنده را مختل کنیم. ما این کار را با کشف یک مسیر مولکولی کلیدی که اندازه بدن و متابولیسم  پشه را تعیین می‌کند، به انجام رساندیم.

پشه های کوچک، پس از بلوغ با منابع چربی کاهش یافته رشد میکنند. بنابراین این پشه های مهندسی ژنتیکی شده، توانایی کمی در تولید مثل و توانایی انتقال پاتوژن های بیماری را دارند.

ویژگی های اعمال شده ای که گفته شد می‌تواند برای توسعه رویکرد کنترل پشه های جدید و حامل به کار رود. با این وجود، چالش های زیادی در مسیر پیشرفت و رسیدن به این هدف وجود دارد.

Raikhel توضیح داد که تکامل و رشد تخم پشه ها تنها پس از تغییر رژیم غذایی از وضعیت غنی از کربوهیدرات به وضعیت غنی از پروتئین اتفاق می‌افتد. بنابراین پشه های ماده انتقال دهنده بیماری، برای تولید تخم به یک وعده تغذیه از خون مهره داران نیاز دارند.

ریکل اضافه کرد‌ : تغذیه از خون، باعث افزایش غلظت سروتونین و کاهش سطح گیرنده های سروتونین Aa5HT2B در چربی بدن شده. بنابراین حالت تغذیه، متابولیسم و رشد، به یکدیگر مرتبط میشوند.

مطالعه ما، برای اولین بار یک ارتباط بین تغذیه از خون و سیگنالینگ سروتونین را فراهم می‌کند که به چربی بدن اختصاص دارد.

تا کنون، مکانیسم های عملکرد سروتونین به ویژه برای چربی بدن نامفهوم بود.

درک مکانیسم های تنظیمی و متابولیسم، که زمینه ای در تعیین اندازه بدن هستند و برای توسعه نتایج  جدید به منظور کنترل پشه های مورد نظر و بیماری هایی که آنها حامل آن هستند، اهمیت بسیاری دارد.

یک سوال مهم برای تحقیقات بیشتر این است که چگونه تغییر ژن CRISPER-Cas9  می‌تواند در جمعیت پشه های وحشی عرضه شود.

Raikhel میگوید: این سوال، در آزمایشگاه های دیگر، موضوعی است که با قدرت مورد تحقیق قرار دارد.

محققان همچنان در تلاش اند تا فرایند های کلیدی و مهم برای توسعه این نتایج را شناسایی کنند و در مسیر کنترل پشه ها به کار برند.

این بررسی ها با دریافت کمک مالی از موسسه ملی بهداشت توسط Raikhel، حمایت شد.

نتایج این مطالعات در آکادمی ملی علوم، که Raikhel یکی از اعضای این مجموعه است منتشر شد.

منبع:

http://yon.ir/EtDlQ

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.