زخم سوختگی و مقایسه روش های التیام آن

زخم سوختگی
0 11

زخم سوختگی و روش‌های درمان آن

در میان انواع آسیب‌های پوستی، زخم‌های ناشی از سوختگی (زخم سوختگی) از بدترین آنها به شمار می‌رود. سوختگی، به وسیله عوامل گوناگونی مانند حرارت، سرما، الکتریسیته و غیره ایجاد می‌شود.

از جمله داروهایی که در مورد زخم سوختگی به کار می‌روند، سولفادیازین نقره 1% است که عوارض جانبی زیادی دارد. همچنین امروزه اثر زیتون بر روی تسریع روند بهبود زخم‌های سوختگی نشان داده شده است.

آب آهک ماده ای است که در ترکیب با روغن زیتون به فرم سنتی در مناظق شمال غربی ایران استفاده می‌شود. سدر نیز به علت داشتن خواص ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی می‌تواند در پروسه درمان زخم مفید باشد.

روش اجرا

در این تحقیق، از 24 سر موش سوری نر نژاد بالب/سی استفاده شده است. پس از بیهوشی، سوختگی درجه سوم به مساحت 1 سانتی متر مربع با دستگاه ویژه ایجاد شد. سپس به طور تصادفی، موش‌ها به چهار گروه تقسیم شدند و به ترتیب از نرمال سالین، ضماد سدر، ترکیب روغن زیتون و آب آهک و سولفادیازین نقره 1% موضعی روزانه یکبار استفاده گردید.
به مدت سه هفته و هر هفته یکبار از زخم ها عکس برداری شد. سپس مساحت زخم سوختگی به دست آمده و درصد بهبودی محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها از آنالیز واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر استفاده شد.

یافته‌های میزان بهبودی زخم سوختگی

در تمام هفته‌ها درصد بهبود زخم در گروه‌های دوم تا چهارم نسبت به گروه اول معنادار بوده ولی نسبت به یکدیگر معنادار نبود.

نتیجه گیری

عصاره‌های برگ گیاه سدر اثر مهاری بر رشد باکتریهای گرم منفی دارد. از سوی دیگر، خواص ضدمیکروبی آب آهک در محیط زخم مورد تاکید قرار گرفته است. به علاوه، روغن زیتون درصد بالایی اسید های چرب دارد که دارای خواص ضدمیکروبی هستند.

سولفادیازین نقره به دلیل داشتن خواص ضدمیکروبی، داروی انتخابی برای درمان زخم‌های سوختگی محسوب می‌شود. به همین دلیل در هر سه گروه تیمار این مطالعه، سرعت بسته شدن زخم نسبت به گروه کنترل منفی (گروه اول) افزایش معناداری نشان می‌دهد.

منبع:

yon.ir/GDH9o

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.