سازگاری عامل بیماری خواب در رابطه انگلی

سازگاری تریپانوزوما برای حفظ بقا در خون میزبان
0 20

تریپانوزوما، انگل سازگار با میزبان!

انگل تریپانوزوما در حقیقت عامل ایجاد کننده بیماری خواب در انسان و بیماری تریپانوزومیای آفریقایی در حیوانات است. نویسندگان این مقاله خاطر نشان میکنند که ممکن است این حد از انعطاف پذیری متابولیکی در جاندار، برای حفظ بقای موجود و سازگاری آن با شرایط محیطی متفاوت در بدن پستاندار میزبان ضروری باشد.

تریپانوزوم‌ها انگل هایی از فرمانرو پروتوزوآ ها هستند، که از مسیر متابولیکی غیر معمولی اقدام به تولید قند ها میکنند. این مسیر، همان فرایند گلوکوژنز (Gluconeogenesis) نام دارد.

مرحله ای از چرخه زندگی تریپانوزوما، در بدن میزبان پستاندار و درون جریان خون آن طی می‌شود. خون یک محیط غنی از مواد مغذی همراه با دما و pH مناسب و غلظت بالایی از گلوکوز مورد استفاده انگل مذکور میباشد.
تریپانوزوم‌های آفریقایی موجود در جریان خون گاهی منحصرا متکی به استفاده از مسیر متابولیکی گلیکولیز هستند. طی این مسیر، جاندار با استفاده از گلوکوز به عنوان پیش ماده مورد نیاز خود، اقدام به تولید ATP مصرفی می‌کند.

از طرفی تریپانوزوم ها قادرند از منبع غیر کربوهیدراتی مانند گلیسرول، کربن مورد نیاز برای تولید ATP خود را فراهم کرده و در نتیجه مسیر گلوکوژنز را طی کنند.

نویسندگان این مقاله اظهار داشتند که حتی انواع وحشی این انگل‌ها نیز در حظور گلوکز و گلیسرول رشد می‌کنند. علت این است که آنها میتوانند از هر دو ماده به عنوان پیش ماده تولید انرژی استفاده کنند. این پروتوزوآ ها، هم مسیر گلوکولیز و هم گلوکوژنز فعال دارند.

استفاده از گلوکوژنز برای ساخت و ساز سلولی

علاوه بر این، انگل های عفونت زا در پستانداران، یک گلیکوپروتئین سطحی متراکم را میسازند.برای ساخت ترکیبات گلیکانی هم از منابع غیر کربوهیدراتی مانند گلیسرول استفاده میشود.

بنابراین گلوکوژنز می‌تواند برای پیش بردن سوخت و ساز و تولید متابولیت‌های سلولی مورد استفاده انگل تریپانوزوم قرار گیرد.

این انگل‌ها در بافت های گوناگونی از بدن میزبان خود زندگی میکنند. نتایج نشان میدهند که این میزان از انعطاف پذیری و سازگاری متابولیکی به منظور بقای تریپانوزوم ها نیاز است.
شناخت این مسیرهای متابولیکی که مسیر های زندگی و بقای انگل‌های بیماری زا مانند تریپانوزوم هستند، در حقیقت به طراحی درمان‌های متابولیکی کمک بسیاری می‌کند.
به گفته نویسندگان این مقاله با هدف قرار دادن این مسیرها می‌توان از آسیب‌های جدی بسیاری که توسط این ارگانیسم‌های کوچک بروز می‌یابد، جلوگیری کرد.

برای مطالعه متن کامل این مقاله کلیک کنید.

منبع:

yon.ir/E8QJH

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.