سرطان روده بزرگ و بیان نسبی ژن‌ها

سرطان روده بزرگ
0 ۳۷

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد برخی ژن‌ها در مسیر انتقال پیام اسید‌های چرب در سرطان روده بزرگ (کولورکتال)، نقش مهم و کلیدی دارند.

عواملی که از راه‌های مختلف مانند تغییرات اپی ژنتیکی منجر به افزایش سطح بیان این ژن‌ها می‌شود، جایگاه درمانی ارزشمندی برای سرطان‌های مختلف به ویژه سرطان کولورکتال دارد.

شما همچنینن می‌توانید مقاله “کشف چگونگی عملکرد داروی سرطان روده بزرگ” را مطالعه نماییید.

علت افزایش شیوع سرطان روده بزرگ

حامد اکبری، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی، به بررسی بیان نسبی ژن miRNA-140-5p پرداخت. همچنین ارتباط آن با مسیر انتقال پیام اسید‌های چرب در پیشرفت بدخیمی در رده‌های سلولی سرطان کولورکتال را نیز بررسی کرد.

این پایان‌نامه با راهنمایی کامران قائدی و فرزاد سید فروتن در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی اصفهان دفاع شد.

مطابق این تحقیق، سبک زندگی و به خصوص عادت‌های رژیم غذایی در جوامع امروزی تغییر کرده‌است. همین دلیل، سرطان کولورکتال را به یکی از شایع‌ترین و مرگبارترین سرطان‌ها تبدیل کرده‌است.

مطالعات انجام شده بر روی میزان مصرف اسیدهای چرب بلند زنجیر در ارتباط با سرطان کولورکتال، ارتباط معناداری بین میزان مصرف آن‌ها در رژیم غذایی و افزایش بروز بدخیمی‌های روده بزرگ نشان می‌دهد.

تحقیقات مختلف نشان داده‌اند در سرطان روده بزرگ ، ژن has-miR-140-5p دچار کاهش بیان می‌شود.این کاهش بیان با پیشرفت سرطان و متاستاز آن به غدد لنفاوی و ریه نیز بیشتر می‌شود.

در این مطالعه با درنظر گرفتن مسیر انتقال پیام اسیدهای چرب با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی و مقالات مختلف، تعداد یازده ژن جهت بررسی بیان و ارتباط آن‌ها با miRNA ذکر شده انتخاب شد.

 آزمون‌های بیشتری برای تائید پیش‌بینی‌های بیوانفورمانیکی نیاز است. با این حال می‌توان نتیجه گرفت که احتمالا کاهش سطح بیان has-miR-140-5p منجر به کاهش اثر مهاری آن بر mRNAهای هدف مذکور شده و موجب افزایش بیان آن‌ها شده‌است.

درمان مبتلایان به سرطان کولورکتال در مطالعات آینده

ژن‌های گفته شده در مسیر انتقال پیام اسیدهای چرب در سرطان روده بزرگ نقش مهم و کلیدی دارند. بنابراین، عواملی که از راه‌های مختلف مانند تغییرات اپی ژنتیکی (مانند miRNAها) منجر به افزایش سطح بیان این ژن‌ها می‌شوند، جایگاه درمانی ارزشمندی برای سرطان‌های مختلف به ویژه سرطان کولورکتال خواهند شد.

از این رو کاهش سطح بیان has-miR-140-5p می‌تواند به عنوان یک هدف درمانی بالقوه جهت درمان مبتلایان به سرطان کولورکتال در مطالعات آینده مدنظر قرار گیرد.

منبع ایسنا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.