درمان نارسایی های قلبی با تولید سلول های عضله قلبی

سلول های عضله قلبی
0 3

طرح تولید سلول های عضله قلبی

در حال حاضر سلول های عضله قلبی حاصل از تمایز سلول‌های پرتوان که در شرایط دوبعدی کشت داده می‌شوند، نابالغ هستند.
همین مسئله استفاده از آنان را در مصارف درمانی محدود می‌کند.

به منظور یافتن راهی تازه در تولید و تمایز سلول‌های عضله قلبی و تسهیل استفاده درمانی از این سلول‌ها، محققان کشور با همکاری محققان آلمانی پژوهشی را طراحی کردند.
طی این پژوهش، ریزارگان‌های (ارگانوئید) قلبی از هم کشتی سلول‌های پیش ساز قلبی حاصل از تمایز سلول‌های پرتوان، در کنار سلول‌های مزانشیمی و سلول‌های اندوتلیال (سلول‌های پوشاننده دیواره عروق خونی) ایجاد شدند.

این پروژه توسط فهیمه ورزیده، حسن انصاری، محمدصادق فیض، دکتر ناصر اقدم، دکتر حسین بهاروند و همکارانشان در پژوهشگاه رویان، دانشگاه شهید بهشتی و انستیتو ماکس پلانک آلمان انجام گرفته‌است.

تولید سلول های عضله قلبی (cardiomyocytes) از سلول‌های بنیادی پرتوان در شرایط آزمایشگاهی می‌تواند کمک شایانی به سلول درمانی نارسایی‌های قلبی باشد.

سلول‌های پیش ساز قلبی در این شرایط نه تنها شروع به تپیدن کردند، بلکه بررسی بیان ژن‌ها نشان داد که به سلول‌های قلبی بالغ تمایز یافته‌اند.

آزمایش ها و بررسی های انجام شده

پیوند این ساختارهای سه بعدی به حفره شکمی موش‌های فاقد سیستم ایمنی نشان داد این ریزارگان با عروق خونی موش دریافت کننده پیوند ارتباط برقرار کرده، عروق خونی جدید درون آن ایجاد شده‌است. همچنین سلول‌های عضله قلبی موجود در ریزارگان به روند بلوغ خود ادامه دادند.

بررسی‌های عملکردی مشخص کرد، چه در شرایط پیوند و چه با نگهداری در محیط آزمایشگاهی، سلول‌های عضله قلبی موجود در ریزارگان به بلوغ نهایی رسیده دارای کارکردی مشابه سلول‌های قلبی بالغ انسانی شدند.

نتایج به دست آمده

کشت سه بعدی سلول‌های پیش ساز عضله قلبی در کنار سلول‌های مزانشیمی و اندوتلیالی می‌تواند امکان تمایز و بلوغ نهایی آنها را فراهم کند. همچنین می‌تواند باعث شود ظاهر و عملکردی مشابه سلول های بالغ عضله قلبی انسان داشته باشند.

نتایج این پژوهش در مجله بین‌المللی و معتبر Biomaterials به چاپ رسیده‌است.

از ریزارگان‌های ساخته‌شده در این طرح تحقیقاتی می‌توان پس از پژوهش‌های بیشتر در سلول درمانی نارسایی‌های قلبی و همچنین در آزمایش‌های دارویی استفاده کرد.

منبع:

yon.ir/OwQw8

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.