ژن های ناشناخته کد کننده پروتئین شناسایی شدند.

ژن کد کننده پروتئین
0 14

دانشمندان چند ژن کد کننده پروتئین که ناشناخته بود را کشف کردند.

ژنوم انسان شامل مناطقی است که پروتئین را کد می‌کنند. این مناطق دستور عمل هایی برای ساخت مولکول های پروتئینی با عملکرد خاص در بدن دارند.

دانشمندان YALE چندین ژن کدکننده را، که قبلا به عنوان غیر کدکننده شناسایی شده بودند، را شناسایی کردند. یکی از آنها به طور خاص نقشی کلیدی در سیستم ایمنی ایفا می‌کند.

کشف ارتباط RNA و ریبوزوم و شناسایی ژن های کد کننده پروتئین

تیم تحقیقاتی مشکوک است که این ژن ها به روش حاشیه نویسی یا رده بندی درون ژنوم، شناسایی ژن هایی با پتانسیل کدکنندگی را محدود کرده است. محققان برای آزمایش فرضیه خود از موش ها استفاده کردند تا ارتباط بین RNA و ریبوزوم را بررسی کنند. ریبوزوم ها ساختار های کوچکی هستند که RNA را به پروتئین تبدیل می‌کنند.

محققان از یک تکنیک به نام Ribosome profiling برای بررسی ارتباط بین ریبوزوم و RNA استفاده کردند. آنها توسط تکنیک های ترکیبی فهمیدند تعدادی از ژن ها که پیش از این به عنوان غیر کدکننده  شناسایی شده اند، در واقع به طور فعال پروتئین تولید می‌کنند.

محققان در آزمایش های بیشتر بر روی یکی از ژن ها به نام  Aw112010 متمرکز شدند.
زمانی که موش ها با باکتری آلوده شدند، این ژن ها فعال شدند. با استفاده از روش ویرایش ژن CRISPR آنها تایید کردند که سلول های ایمنی به طور قوی به سنتز پروتئین کدشونده توسط ژن Aw112010 در پاسخ به عفونت سالمونلا می‌پردازند.

Ruaidhri Jackson، نویسنده اول این پژوهش، گفت: بسیاری از این ژن های کدکننده مولکول پروتئینی به دلیل حاشیه نویسی از دست رفته اند.
بدون بررسی و شناسایی این ژن ها ما نمی‌توانیم ژنوم کدکننده پروتئین را به طور کامل درک کنیم یا به اندازه کافی ژن ها را برای اهداف سلامت و درمان بیماری ها مورد استفاده قرار دهیم.

 

منبع:

yon.ir/DxYvr

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.