فسفاتاز و کنترل تقسیم سلولی برای درمان سرطان

فسفاتاز و کنترل تقسیم سلولی
0 5

محققان دانشگاه داندی، بینش مهم و جدیدی را در زمینه تقسیم سلولی با استفاده از آنزیم فسفاتاز ارائه کرده اند که در نهایت منجر به درک بهتر پیشرفت سرطان خواهد شد.

آنزیم‌های موثر در تقسیم سلولی

تقسیم سلولی که به عنوان میتوز نیز شناخته می‌شود، فرآیندی است که سلول والدین به دو سلول دختری حاوی محتوای DNA مشابه تقسیم می‌شود. اگر تقسیم سلولی اشتباه انجام شود و DNA به طور مساوی تقسیم نشود، ممکن است بیماری‌هایی مانند سرطان ایجاد شود.

برای محافظت در برابر این خطاها، سلول از دو دسته از آنزیم‌ها، که به عنوان کینازها و فسفاتازها شناخته می‌شوند، استفاده می‌کند.سلول از این دو آنزیم برای نظارت بر تقسیم سلولی استفاده می‌کند. آنزیم‌ فسفاتاز و کیناز در زمان‌های خاص، سیگنال ها را خاموش و روشن می‌کنند.
دانشمندان اطلاعات بیشتری از کینازهایی که سیگنال‌ها را روشن می‌کنند نسبت به آنزیم فسفاتاز که آنهارا خاموش می‌کنند، دارند.

یک تیم به رهبری دکتر Adrian Saurin، پروتئین PP2A-B56، یک خانواده بزرگ از آنزیم فسفاتاز که در طول میتوز نقش کلیدی ایفا می‌کنند را بررسی کرد. آنچه که آنها کشف کردند، این است که این آنزیم‌ها بسیار پیچیده تر از آن هستند که قبلا تصور می‌شد.

نقش آنزیم فسفاتاز در طی میتوز

دکتر Saurin می‌گوید: دو واقعیت جالب در این پروژه توجه ما را جلب کرد:
1. این آنزیم فسفاتاز، یک گروه از فسفاتازهاست که هنوز به طور کامل شناخته و درک نشده است، برای حفاظت از سه فرآیند اصلی در طول میتوز ضروری است.
2. این خانواده شامل حداقل پنج عضو مختلف است. اما همه قبلا فکر می‌کردند که به یک شیوه کار می‌کنند.

این پرسش واضح و روشن است که چرا ما تا دانستن 5 عضو پیشرفت کردیم در صورتی که ظاهرا یکی به نظر می‌رسند.

اگرچه این آنزیم‌ها بسیار مشابه هستند ولی ما تفاوت های بسیار کمی بین پروتئین B56 که باعث می شود آنها به مناطق منحصر به فرد سلول متصل شوند،  شناسایی کردیم. همچنین در کنترل فرآیندهای جداگانه تقسیم سلولی مهم هستند.

اهمیت کشف 5 عضو در این گروهی از فسفاتاز

این موضوع بسیار مهم است زیرا:
1. به ما می‌گوید چرا این خانواده بزرگ انزیم فسفاتاز وجود دارد.
2. سرنخ‌هایی درمورد این که هر عضو می‌تواند به طور خاص مهار شود، فراهم می‌کند.
3. در نهایت این ممکن است به توسعه بازدارنده های انتخابی PP2A-B56 کمک کند که می تواند به طور بالقوه برای درمان بیماری‌های‌ مختلف، از جمله سرطان، مورد استفاده قرار گیرد.

دکتر Saurin می‌گوید: اگرچه این راه درمانی به عنوان یک روش خاموش مدت‌ها باقی می‌ماند اما من خومش بین هستم که مهارکننده‌های فسفاتاز می‌توانند در نهایت به این طریق مورد استفاده قرار گیرند.
ما فقط تازه درک می‌کنیم که چگونه فسفاتازها به این ویژگی می‌رسند. اگر ما قصد کنیم تا این داروها را توسعه دهیم، این دانش بسیار مهم خواهد بود که می‌تواند توابعی را مسدود کند و به درمان بیماری‌ها کمک کند.
همراهان عزیزبیولند، شما می‌توانیدمقاله خبر مذکور را از اینجا بخوانید.

منبع:
yon.ir/Cxe7v

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.