فیبروبلاست‌ها و ماکروفاژها در درمان بافت پوست موثرند

0 3,301

فیبروبلاست، فراوان‌ترین سلول در بافت همبند است. این سلول همه انواع رشته‌های بافت همبند و مواد آلی زمینه‌ای را ایجاد می‌کند. اندامک‌های دخیل در پروتئین‌سازی در این سلول به طور گسترده دیده می‌شود.

عملکرد فیبروبلاست ها در بهبود بافت پوست

فیبروبلاست‌ها در زیر پوست ساختار پروتئینی تشکیل می‌دهند. تصور بر این بود که عملکرد همه این سلول‌ها یکسان است.
اما مطالعات جدید نشان می‌دهد زیر مجموعه ای از این سلول‌ها در سرعت کمتر در بازسازی پوست افراد سالخورده موثرند. همچنین این سول‌ها در تشکیل بافت اسکار نقش دارند. همچنین  پوست را انعطاف‌پذیر می‌کنند و قدرت ترمیم زخم‌ها را دارند.

Valerie Horsley، استاد زیست شناسی سلولی ومولکولی و زیست‌شناسی توسعه می‌گوید:

این زیر مجموعه از فیبروبلاست‌ها ممکن است پتانسیل‌های متفاوت درمان در افراد مختلف را توضیح دهد.

Horsley و Shook (نویسنده اول پژوهش) ژنتیک فیبرو بلاست‌ها را مطالعه کردند. آنها اثرات سلول‌های فیبروبلاست در موش‌ها و انسان را بررسی کرده‌اند. تفاوت های متعددی در نحوه پاسخ این سلول‌ها به آسیب‌ها و تغییراتی که طی پیری رخ می‌دهد، یافتند.

برای مثال پس از آسیب یک زیر مجموعه از این سلول‌ها  که adiposytes نامیده می‌شوند یا آسیب سلول‌های چربی، این سلول‌ها شروع به تشکیل بافت اسکار می‌کنند.

محققان می‌گویند: سلول‌های فیبروبلاست در پوست انسان نسبت به پوست موش کاهش می‌یابد. این موضوع ممکن است نشان دهد که چرا زخم در انسان شایع تر از موش‌ها است.

این مطالعه همچنین نقش اساسی ماکروفاژها را شناسایی کرد.

فیبروبلاست در درمان پوست موثر است

نقش ماکروفاژها:

  1. مبارزه باعفونت
  2. بهبود زخم‌ها
  3. تشکیل بافت اسکار

ارتباط ماکروفاژها و فیبروبلاست‌ها در ترمیم بافت پوست

ماکروفاژهایی که در اوج بازسازی بافت ظاهر می‌شوند، می‌توانند به طور انتخابی به یک زیر مجموعه از فیبروبلاست‌ها سیگنال دهند.

بافت اسکار انسانی شامل ماکروفاژها و سلول‌های فیبروبلاست بیشتری است. هر دوی این سلول‌ها در موش سالخورده کاهش می‌یابد.

Shook، نویسنده اول پژوهش، می‌گوید:

باشناسایی عملکرد متمایز جمعیت سلول‌های پوست و نشان دادن سیگنال‌هایی که رفتار آنها را کنترل می‌کند ما امیدواریم که درمان‌های هدفمند جدیدی را برای درمان زخم‌ها و تشکیل بافت اسکار ایجاد کنیم.

منبع دانشگاه Yale
مقاله Science

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.