مکانیسم تمایزی جدید در انگل پلاسمودیوم فالسیپاروم

0 14

مطالعاتی که توسط موسسه بهداشت ISGlobal در اسپانیا انجام گرفت مکانیسم جدیدی را آشکار کرد که در آن انگل پلاسمودیوم فالسیپاروم یا همان مالاریا، خود را از حالت غیر جنسی به حالت جنسی تبدیل میکند. انگل مالاریا در این حالت میتواند به پشه منتقل شود.

انتقال مالاریا از انسان به پشه نیازمند این است که بعضی از انگل ها در خون تکثیر غیر جنسی خود را متوقف کنند و به سلول های جنسی که گامتوسیت ها (gametocytes) نامیده میشوند، تبدیل گردند. بنابراین این تغییر از حالت غیر جنسی به سلول های جنسی در انگل، میتواند راهکار های جدیدی را برای جلوگیری از انتقال بیشتر انگل مالاریا در بر داشته باشد.

اما مکانیسم های مولکولی که این روند را پیش میبرند، تاکنون بطور ضعیف شناخته شده اند.

Alfred Cortes، یکی از محققان ISGlobal و تیم ایشان از پروتئینی استفاده کردند که فقط زمانی بیان می‌شود که سلول تصمیم به تمایز برای تولید یک گامتوسیت میگیرد.

با استفاده از تکنیک ویرایش ژن CRISPR-Cas9، پروتئین PfAP2-G را با یک فلوروکروم سبز رنگ برچسب گذاری کرده و مجددا آن سلول ها را مورد آزمایش و بررسی قرار دادند.

آن ها دریافتند که بعضی از انگل ها به طور مستقیم  و بدون نیاز به چرخه تکرار اضافی، به گامتوسیت ها تبدیل می‌شوند.

 

مکانیسم ها و چرخه ی زندگی انگل مالاریا

آلفرد کورتس بیان کرد: لحظه ای که انگل تصمیم میگیرد یک گامتوسیت بشود زود تر از چیزی که تصور میشد اتفاق افتاد. اگرچه چرخه زندگی این انگل بیش از ۱۰۰ سال پیش توصیف شده، اما همچنان این موجود ما را شگفت زده میکند.

نتایج ما مشخص میکند که انگل هایی که در بیان پروتئین PfAP2-G فعال هستند، سریعا میتوانند مسیر تمایزی را در پیش گیرند. این در حالی است که مکانیسم دیگر انگل ها به این صورت است که باید پیش از تغییر خود به گامتوسیت، ابتدا وارد یک چرخه تکرار شوند.

این مسیر میتواند از بقای انگل و انتقال آن در یک موقعیت خطرناک حمایت کند. مثلا دربرابر درمان های دارویی موجود،  پلاسمودیوم فالسیپاروم میتواند از طریق طی این مسیر خود را نجات دهد.

این نتایج میتواند توصیف چگونگی تمایز جنسی در پلاسمادیوم فالسیپاروم را بهبود ببخشد. محققان در تلاشند تا مسیر یا مسیر های دیگری را برای ایجاد سلول گامتوسیت در انگل های مالاریا پیدا کنند که این مستلزم مطالعات بیشتری در این زمینه است.

قابل ذکر است که گامتوسیت ها یک هدف اساسی و مهم در راستای سلامت عمومی هستند چرا که این گامتوسیت ها هستند که از خون انسان به پشه منتقل شده و چرخه مالاریا را ادامه میدهند.

این نتایج در Nature Microbiology منتشر شد که اطلاعات مهمی که در ارتباط با چرخه زندگی مالاریا بود را بهبود میدهد. در نتیجه میتوان از این داده ها برای طراحی استراتژی های متوقف کننده راه ها و مکانیسم های انتقال انگل، استفاده کرد.

 

منبع:

http://yon.ir/D7FKv

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.