میکروبیوم روده ممکن است در مکانیسم‌های مربوط به قدرت عضلات در افراد مسن دخیل باشد

میکروبیوم روده و قدرت عضلانی
0 47

میکروبیوم و قدرت عضلات

یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که میکروبیوم روده در مکانیسم‌های مربوط به قدرت عضلات در بزرگسالان مسن نقش دارد.

شما همچنین می‌توانید مقالات زیر را در مورد میکروبیوم روده مطالعه بفرمائید:

محور روده-عضله یا ارتباط بین میکروبیوتای روده و توده عضلانی و عملکرد فیزیکی، در چند سال گذشته مورد توجه قرار گرفته‌است، زیرا مطالعات نشان داده‌است که میکروبیوتای روده بر بسیاری از جنبه‌های سلامتی تأثیر می‌گذارد.

در حالی که محققان شروع به بررسی ارتباط بین میکروبیوم روده، ماهیچه‌ها و عملکرد فیزیکی بدن در موش‌ها و افراد بالغ کرده‌اند اما مطالعات کمی در مورد مسن‌ترها انجام شده‌است.

برای به دست آوردن بینشی از این جمعیت، محققان باکتری‌های موجود در میکروبیوم روده 18 فرد مسن را با عملکرد بدنی بالا و ترکیب بدنی مطلوب (درصد بالای توده لخم (بدون چربی)، درصد پایین توده چربی) با 11 فرد مسن با عملکرد بدنی پایین و ترکیب بدن کم‌تر مطلوب، مقایسه کردند.

مطالعه کوچک تفاوت‌هایی را در پروفایل‌های باکتریایی بین دو گروه را نشان داد.

تحقیقات و نتایج

تفاوت‌های باکتریایی مشابه زمانی وجود داشت که موش‌ها با نمونه‌های مدفوع از دو گروه انسانی کلونیزه شدند و در موش‌های کلونیزه‌شده با نمونه‌هایی از بزرگسالان با عملکرد بدنی بالا، قدرت عضلانی شروع به افزایش کرد؛ که نشان‌دهنده نقش مهم میکروبیوم در قدرت عضلانی افراد مسن است.

به طور خاص، در مقایسه با گروه بزرگسالانی که عملکرد بدنی پایینی داشتند، محققان سطح بالاتری از Prevotellaceae ،Prevotella ،Barnesiella و Barnesiella intestinihominis، در افراد مسن با عملکرد بدنی بالا و در موش‌هایی که با نمونه‌های مدفوع از بزرگسالانی با عملکرد بدنی بالا کلونیزه شده‌بودند، پیدا کردند.

تفاوت معنی‌داری در ترکیب بدن یا میزان استقامت در موش‌های کلونیزه‌شده مشاهده نشد؛ با این حال، محققان خاطرنشان كردند كه طول دوره مداخله كوتاه بوده و این اطلاعات ممكن است باعث انجام تحقیقات بیشتر شود.

Michael Lustgarten، رهبر این مطالعه گفت:

در حالی که ما شگفت‌زده شدیم که هیچ نقشی برای میکروبیوم روده در حفظ ترکیب بدن پیدا نکردیم، با این نتایج اکنون شروع به درک نقش باکتری‌های روده در حفظ قدرت عضلات در بزرگسالان مسن می‌کنیم.

به عنوان مثال، اگر ما بخواهیم مداخله‌ای را برای افزایش سطح Prevotella در میکروبیوم روده انجام دهیم، انتظار داریم اگر این باکتری‌ها درگیر شوند، افزایش قدرت عضلات رخ دهد.

نقش Prevotella در حفظ قدرت عضلات در بزرگسالان مسن حوزه‌ای است که انتظار داریم اکتشاف آن ادامه یابد.

Roger Fielding، نویسنده اول این مطالعه گفت:

با افزایش سن، ترکیب بدن، قدرت عضلات و توده لخم کاهش می‌یابد. شناسایی تفاوت در باکتری‌های موجود در گروه‌های با عملکرد بدنی بالا و عملکرد بدنی پایین در این مطالعه، ما را به سمت درک کامل‌تر از میکروبیوم روده و پیری سالم سوق می‌دهد.

محققان برای مطالعه، عملکرد اندام تحتانی، تحرک و قدرت را در گروه بزرگسالان بی‌تحرک (در سن 70-85) اندازه‌گیری کردند.

در موش‌ها، آنها ترکیب بدن را با تصویرسازی تشدید مغناطیسی کمی و افزایش قدرت عضلات و میزان استقامت تردمیل را برای آزمایش عملکرد بدنی اندازه‌گیری کردند.

نمونه مدفوع از افراد مسن‌تر به موش‌های جوان پیوند زده‌شد.

محققان چهار هفته پس از پیوند مدفوع، ترکیب بدن، عملکرد بدنی و میکروبیوم روده را در 18 موش که با نمونه‌های مدفوع از گروه انسانی با عملکرد بدنی بالا و 18 موش که با نمونه‌های مدفوع از گروه انسانی با عملکرد بدنی پایین، کلونیزه شده‌بودند را بررسی کردند.

نویسندگان اندازه کوچک نمونه و دوره زمانی کوتاه را به عنوان محدودیت‌های بالقوه مطالعه ذکر می‌کنند.

مقاله Experimental Gerentology

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.