تولید نانوجاذب اندازه‌گیری آفت کش‌ها

اندازه‌گیری آفت کش‌ها
0 45

روش شیمی تجزیه برای اندازه‌گیری آفت کش‌ها

به‌همت پژوهشگران دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه فردوسی مشهد، اندازه‌گیری موثر مقادیر بسیار کم آفت کش‌ها امکان‌پذیر شده‌است.

آنها با سنتز نوعی نانوجاذب جدید آفت کش‌های ارگانوفسفره در نمونه‌های آبی و انواع آب‌میوه را در مقیاس آزمایشگاهی اندازه‌گیری می‌کنند.

رشد فناوری دستاوردها و فواید بسیاری دارد اما تبعاتی به‌نام آلودگی محیط زیست را نیز به‌دنبال دارد.

باقی مانده آفت کش‌ها در آب، غذا، زمین و هوا یکی از چالش‌های پیش روی بشر است که می‌تواند سلامت انسان را به‌خطر بیاندازد.

شما همچنین می‌توانید مقاله “حشره کش‌ها به صورت کپسول سمیت بیشتری دارند” را نیز مطالعه بفرمایید.

امروزه به‌دلیل موارد زیر استفاده از روش‌های شیمی تجزیه یکی از ابزارهای کارآمد در اندازه‌گیری آفت کش‌ها محسوب می‌شود:

  • مصرف بالای سموم آفت کش در حوزه کشاورزی
  • ایجاد آلودگی‌های آبی در مناطق مسگونی مجاور زمین‌های کشاورزی
  • بقایای آفت کش‌ها در انواع آب‌میوه‌ها

امیرحسن امیری، استادیار گروه شیمی دانشگاه حکیم سبزواری گفت:

ابزارهای تجزیه‌ای میزان حضور ترکیبات شیمیایی را در نمونه‌های مختلف اندازه می‌گیرد.

یکی از مهم‌ترین مراحل در استفاده از شیمی تجزیه برای آنالیز ترکیبات مختلف، مرحله آماده‌سازی نمونه است.

در استخراج ترکیبات موردنظر برای اندازه‌گیری آفت کش‌ها که یکی از مراحل آماده‌سازی نمونه است، معمولا از یک جاذب استفاده می‌شود.

هرچه این جاذب قدرتمندتر و کاراتر عمل کند، کارایی آنالیز به همان مقدار افزایش می‌یابد.

مراحل تولید نانوجاذب در این پژوهش

  1. سنتز چارچوب نانوساختار متشکل از فلز روی که لیگاند آلی هیستامین به‌عنوان لیگاند ارتباط ‌دهنده روی آن متصل شده‌است
  2. ارزیابی آن به‌کمک آزمون‌های مشخصه‌یابی مانند پراش پرتوایکس، طیف سنجی مادون قرمز و میکروسکوپ الکترونی روبشی
  3. اندازه‌گیری کارایی این نانوجاذب برای استخراج آفت کش‌ها به‌کمک دستگاه کروماتوگرافی گازی

ارزیابی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد فاکتور تغلیظ این نانوجاذب در بازه 803 تا 914 قرار دارد و حد تشخیص آن نیز بین ./3 تا ./21 نانوگرم بر میلی‌لیتر گزارش شده‌است.

نتایج این پژوهش در قالب یک مقاله در مجله Journal of Chromatography A با ضریب تأثیر ۵۸۵/۳ (جلد ۱۵۹۷،  سال ۲۰۱۹، صفحات ۳۹ تا ۴۵) منتشر شده است.

منبع پایگاه خبری فناوری نانو ایران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.