نانوسیستم مبتنی بر DNA به درمان سرطان کمک می کند.

نانوسیستم
0 4

دانشمندان ITMO در همکاری با همکاران بین المللی، نانوسیستم جدید مبتنی بر DNA را پیشنهاد کرده‌اند که می‌تواند برای ژن درمانی سرطان استفاده شود.
این اختراع جدید می‌تواند تا حد زیادی به درمان موثر و انتخابی بیماری‌های آنکولوژیک کمک کند.
این تحقیق در Angewandte Chemie منتشر شد.

ایجاد نانوسیستم ها به منظور تشخیص سلول های بدخیم

ژن درمانی یکی از روش‌های امیدوار کننده در درمان بیماری‌های آنکولوژیک است حتی اگر کامل و ایده‌آل نباشد.
اغلب، عوامل قادر به تشخیص سلول‌های بدخیم نیستند. این امر در تعامل با RNA‌های هدف فولد شده خوب نیست.
به منظور حل این مسئله، دانشمندان، از جمله یک تیم روسی از دانشگاه ITMO تحت رهبری پروفسور دیمیتری کلپاشچیکو، طرح ویژه نانوسیستم را پیشنهاد کردند.

آنها به دنبال ایجاد مولکول های خاصی بودند

دئوکسی ریبوزوم که می‌تواند با RNA هدف ارتباط برقرار کند، به آنها متصل شده و پیچش را باز میکند و شکافی در ساختار ایجاد می‌کند.
این نانو سیستم‌ها باید آنکومارکر‌های DNA را تشخیص داده و کمپلکس‌هایی را تشکیل دهند که می‌تواند RNA پیام رسان ژن های حیاتی و با انتخاب بالا را تجزیه کند که پس از آن باعث آپوپتوز سلول‌های بدخیم می‌شود.

سنجش کارآیی نانوسیستم ها در یک آزمایش مدل

محققان کارآیی این نانو سیستم جدید را در یک آزمایش مدل، آزمایش کردند و یاد گرفتند که آنها می‌توانند مولکول های RNA پیچیده را بهتر از دئوکسی ریبوزوم طبیعی تجزیه کنند. آنها نشان دادند که طراحی نانوسیستم‌ها تنها در حضور یک آنکومارکر DNA، امکان تخریب RNA هدف و همچنین استفاده از RNA آنفولد شده انعطاف پذیر برای بهره وری بیشتر را فراهم می کند.
دانشمندان همچنین دریافتند که این نانوسیستم می‌تواند رشد سلول‌های بدخیم را مهار کند. البته آزمایش‌های سلولی این ویژگی نانوسیستم را نشان نمی‌دهند.
محققان این نتایج را با انتخاب نامناسب RNA هدف و پایداری پایین ساختارهای DNA در سلول مرتبط می‌کنند.

عومل ژن درمانی ، هدف سرکوب بیان مارکر های آنکولوژیک

در این مورد، دانشمندان روی RNA پیام رسان ژن های حیاتی تمرکز کردند و نشانگر آنکولوژیک به عنوان یک فعال کننده مورد استفاده قرار گرفت.
این باعث می‌شود، امکان استفاده از نانوسیستم  DNA در درمان هر نوع سرطان با استفاده از آنکومارکر های جدید DNA برای فعال شدن تجزیه مولکول‌های هدف، امکان پذیر باشد. اختراع جدید راه های جدید درمان بیماری های آنکولوژیک را باز می‌کند. با این حال، قبل از اینکه بتوان آن را در درمان اعمال کرد، باید بسیاری از آزمایشات انجام شود.

Daria Nedorezova، دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه ITMO، می‌گوید: در حال حاضر، ما در حال تلاش برای معرفی عناصر عملکردی جدید هستیم که به تشخیص موثر نشانگرهای آنکولوژیک و بهینه سازی نانوسیستم DNA برای RNA های هدف مختلف، کمک خواهد کرد.

به منظور بهبود کارآیی و انتخابی اختراع ما در شرایط سلولی ما در حال انتخاب RNA هدف جدید و مطالعه پایداری ساختمان DNA در سلول‌ها هستیم.
ما قصد داریم این نانوسیستم را به کمک تغییرات شیمیایی موجود، ارتقا دهیم.
همراهان عزیز و گرانقدر بیولند، شما می‌توانید مقاله خبر فوق را از اینجا بخوانید.

منبع:
yon.ir/iSX1c

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.