نانو فیبرها باعث بازآرایی غشاء سلولی می شوند

0 2

یک مکانیسم مقیاس-نانومتری مطرح شده است تا اتصال سلولی باکتری ها را به سلول های انسانی توضیح دهد

این یافته ها به کشف داروها کمک می کند و ممکن است الهام بخش کاربرد های بیومیمتیک مانند اتصالات بین سلولی باشد. غشاهای بیولوژیکی به عنوان مانع میان سلول ها و محیط اطرافشان عمل می کنند و انتقال یون ها و مولکول های کوچک را به داخل و خارج سلول ها تنظیم می کنند. از آنجا که غشاء نقش اصلی را در زندگی سلول دارد هدف اصلی میکروارگانیسم های بیماریزا قرار میگیرد. چارلزاورسزگ و همکارانش در Nature Communications نوشتند: یک مکانیزم ناشناخته که توسط گونه ای از باکتری های بیماریزا،(Neisseria meningitidis (Meningococcus مطرح می شود. این مکانیسم به این صورت است که این باکتری ها، غشای پلاسمایی خارجی بیرونی سلول های میزبان را بازآرایی می کنند تا چسبندگی خود را به سلول ها افزایش دهند. دستیابی به چسبندگی سلولی مناسب و بهبود یافته توسط باکتری ها یک گام کلیدی در ایجاد عفونت در میزبان است که در انسان می تواند منجر به شوک سپتیک و مننژیت شود.

این که چطور N. meningitides ها به سلول های اندوتلیال بچسبند و ساکن شوند بدون اینکه جریان خون آن ها را دور کند برای این باکتری ها یک چالش کلیدی است.
میان کنش بین باکتری ها و سطح سلول های اندوتیال به اندازه کافی قوی نیست که بتواند در مقابل جریان خون مقاومت کند، بنابراین N. meningitides ها از فیبر های پروتئینی بسیار نازک (قطر6 نانومتری) به نام (IV pili (T4P برای گرفتن سلول میزبان و افزایش نیروی میان کنش بین باکتری ها و سلول میزبان استفاده می کند. T4P می تواند از طریق دیواره سلولی در انواع باکتری ها گسترش یابد و نقش مهمی در چرخه عمر میکروب ها ایفا کند و به آنها اجازه می دهد تا روی سطوح قرار گیرند و به آنها نفوذ کنند یا به دیگر سلول ها آسیب برسانند.

تعامل بین سلول های N. meningitidis و سلول های اندوتلیال منجر به بازآرایی در غشای سلولی اندوتلیال می شود و نشان داده شده است که پروتئین های T4P برای تشکیل بازآرایی ضروری هستند و با گیرنده های خاصی در سلول های اندوتلیال تعامل دارند. با این حال، مکانیزم مولکولی که عامل تعامل T4P با سلول های میزبان بود، درک نمیشد. چارلز اورسگ و همکارانش در حال حاضر با استفاده از یک مدل نظری ساده توانستند با ترکیب مطالعات in vivo و in vitro این مکانیسم را به تصویر بکشند.

منبع:

http://yon.ir/2z0ye

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.