ساعت مولکولی و تنظیم پاسخ ایمنی

ساعت مولکولی
0 4

ساعت مولکولی دلیل پاسخ متفاوت سلول‌ها

دانشمندان اخیرا متوجه شده اند که سلول‌های هم نوع می توانند در پاسخ به تحریک متفاوت رفتار کنند. در یک مطالعه جدید محققان Yale نشان دادند که چگونه این پاسخ‌های متنوع ناشی از یک ساعت مولکولی ناسازگار در جمعیت سلولی است.

در داخل سلول‌هایی که از لحاظ ژنتیکی و رشدی یکسان هستند، سلول‌های مشابه لزوما به طور مشابه به محرک مشابه پاسخ نمی دهند. چنین تفاوت‌هایی ممکن است به علت متغیرهای درونی سلولی عوامل خارج سلولی یا رویدادهای تصادفی باشد. یکی از این عوامل ساعت مولکولی است.

موجودات مانند انسان‌ها دارای ریتم‌های روزانه هستند که بر خواب و بیداری تاثیر می‌گذارند. سلول‌ها نیز دارای ساعت مولکولی هستند که رفتار سلولی را تحت تاثیر قرار می دهند.

تیم تحقیقاتی که توسط ایمونولوژیست Ruslan Medzhitov رهبری شده است، فرض کرد که تفاوت در پاسخ‌های سلولی ممکن است توسط ساعت مولکولی تحت تاثیر قرار بگیرد.

برای مطالعه نقش ساعت مولکولی در تنظیم پاسخ ایمنی، تمرکز تیم تحقیقاتی بر سلول‌های ایمنی ذاتی به نام ماکروفاژها بود. ماکروفازها سلول‌های اختصاصی هستند که به عفونت پاسخ می‌دهند.

تنظیم التهاب

در آزمایشی in vitro، تیم تحقیقاتی مشخص کرد که ژن‌های ساعت مولکولی، ساعت چرخه ای ماکروفاژها را تنظیم می‌کنند. ساعت مولکولی همچنین کنترل می‌کند که آیا سلول‌ها به تحریک باکتری‌ها پاسخ دهند یا خیر.

در آزمایش بر روی موش‌ها آنها دریافتند که بسته به زمان ساعت مولکولی، پاسخ به طور چشمگیری می‌تواند به لحاظ قدرت و درصد سلول‌های پاسخ دهنده تفاوت چشمگیری داشته باشد. بسته به زمانی که سلول‌ها در معرض باکتری‌ها قرار گرفتند، بخش‌های مختلف ماکروفاژها مواد شیمیایی ترشح می‌کنند که سیگنال‌های التهاب هستند.

دکتر  Medzhitov می‌گوید: این یافته‌ها نشان می دهد که چگونه التهاب می تواند به طور بالقوه تنظیم شود. با هدف قرار دادن ساعت مولکولی محققان می‌توانند پاسخ سلولی به التهاب را از بالا به پایین شماره گذاری کنند.
علاوه بر این، پزشکان می‌توانند درمان‌های التهابی را به زمان مطلوب روز تنظیم کنند.

همراهان عزیز بیولند، شما می‌توانید مقاله خبر فوق را از اینجا بخوانید.

منبع:
yon.ir/EHdx8

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.