هورمون aP2 در آسم مرتبط با چاقی نقش دارد

هورمون چربی aP2 در آسم مرتبط با چاقی نقش دارد
0 1

هورمون چربی ممکن است در آسم مرتبط با چاقی نقش داشته باشد

تحقیقات جدید نشان می دهد که هورمون aP2 آزاد شده از بافت چربی در توسعه آسم مرتبط با چاقی بسیار مهم است و ممکن است هدف درمان های آینده برای این بیماری باشد.

اثرات محیطی و عوامل ژنتیکی یک عامل خطرناک برای بیماری آسم است. بسیاری از مطالعات نشان داده است چاقی نیز بر روند آسم تاثیر می گذارد. با این حال، دانشمندان نمی‌دانند چطور چاقی به ایجاد آسم کمک می کند. حدود 40 درصد افراد مبتلا به آسم، چاق هستند.

دکتر M. Furkan Burak می‌گوید: برای درمان آسم مرتبط با چاقی نیاز به درمان‌های جدید است. زیرا این بیماران به درمان‌های جدید پاسخگو نیستند.

این مطالعه هورمون چربی aP2 را بررسی کرد که در انسان و حیوانات مبتلا به چاقی افزایش می‌یابد. این هورمون در پاسخ التهابی بدن دخالت دارد. قبلا نشان داده شده است که این هورمون به بیماری‌های التهابی مزمن مرتبط با چاقی مانند دیابت و بیماری قلبی کمک می‌کند.

در تحقیق قبلی محققان میزان سطوح هورمون aP2 را در خون و مایعات ریه موشهای چاق افزایش دادند. در مطالعه جدید، آنها سطوح هورمون aP2 را در خون و ریه افراد مبتلا به آسم و بدون آن اندازه گیری کردند.

نتایج بررسی هورمون aP2

آنها دریافتند سطح هورمون aP2 در خون افرادی که مبتلا به آسم بودند، 25.4 درصد بیشتر بود و معیارهای چاقی یا اضافه وزن را در مقایسه با افراد بدون آسم بررسی کردند.
سطوح بالاتر aP2 با وضعیت آسم تنها در افراد دارای اضافه وزن یا چاقی مرتبط بود. اختلاف معنی داری در سطح  aP2 در افراد با وزن طبیعی و بدون آسم وجود ندارد.

آنها همچنین سطوح هورمون چربی aP2 را در مایع ریه جمع آوری کردند که از 13 نفر با چاقی و 36 فرد با وزن طبیعی مبتلا به آسم و بدون آن اندازه گیری کردند. آنها پی بردند که سطح هورمون aP2 را از افرادی که دارای چاقی بودند، در مقایسه با سایر شرکت کنندگان مطالعه 23 درصد بیشتر بود.

دکتر Gurol Tuncman می‌گوید: این داده‌ها نشان می‌دهد که aP2 ممکن است یک عامل خطر مستقل برای آسم مرتبط با چاقی باشد. یافته‌ها همچنین نشان می‌دهد که درمان‌های ضد-aP2 می تواند مانع توسعه آسم مرتبط با چاقی و عوارض مزمن آن شود. مطالعات ما ارائه یک فرصت هیجان انگیز برای پیشرفت داروهای ضد aP2 برای درمان آسم مرتبط با چاقی است.

منبع:
yon.ir/TBsDx

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.