پروتئین AHCY و تنظیم تقسیم سلول‌های بنیادی جنینی

پروتئین AHCY
0 0

الحاق یک تخمک و یک اسپرم، یک فرآیند تقسیم سلولی را ایجاد می‌کند که در نهایت باعث ایجاد یک زندگی جدید می‌شود.
درواقع تمام سلول‌های بدن از سلول‌های بنیادی جنینی بوجود می‌آیند. سلول‌های بنیادی جنینی باید کنترل شده و دقیق تقسیم شوند تا در نهایت اندام و بافت مناسب را در جنین ایجاد کنند. محققان عملکرد پروتئین به نام پروتئین AHCY را که در تنظیم تقسیم این سلول‌ها نقش دارند شناسایی کرده اند.

فرآیندهایی که توسط علم درک می‌شوند شامل روش‌هایی است که سلول‌های بنیادی کترل فرایند این تقسیم شتاب دهنده را بدون از دست دادن کنترل تقسیم مانند آنچه برای سلول‌‌های تومور رخ می‌دهد، مدیریت می‌کنند. همچنین آنها سازگاری سرعت تقسیم با انرژی و منابع مولکولی را نیز مدیریت میکنند.

 تنظیم تقسیم سلول‌های بنیادی جنیننی

در این راستا، گروهی از دانشمندان از مرکز تنظیم ژنوم (CRG) در بارسلونا، یک مکانیزم مولکولی را شناسایی کرده اند که میزان تقسیم سلول‌های بنیادی را کنترل می‌کند.
این کشف جدید که در Science Advances منشر شده است، می تواند تأثیر زیادی بر تحقیقات در زمینه ناباروری داشته باشد.

محققان تا کنون یک عملکرد ناشناخته پروتئینی به نام پروتئین AHCY توصیف کرده اند که به طور مستقیم فعال سازی ژن در سلول‌های بنیادی جنینی را تنظیم می‌کند.
برای این منظور محققان CRG، ابزارهای مولکولی، سلولی و محاسباتی را برای توصیف پروتئین‌های مرتبط با ژنوم سلول‌های بنیادی جنینی ترکیب کردند.

دکتر آراندا گفت: ما موفق به گرفتن عکس فوری از پروتئوم( پروتئین مرتبط با DNA) سول‌های بنیادی جنینی شده‌ایم که به ما اطلاعات غیر منتظره زیادی داده است. به عنوان مثال ما کشف کردیم که حضور آنزیم‌های متابولیکی خاصی، از جمله AHCY، به طور مستقیم با تنظیم ژن ارتباط دارد.

این یافته‌ها نه تنها پروتئین AHCY را به عنوان یک تنظیم کننده فعال ایجاد می‌کند، بلکه همچنین اشاره به یک رابطه مستقیم مولکولی بین متابولیسم مواد مغذی، تنظیم ژنوم و کنترل سرعت تقسیم سلول‌های بنیادی پلوری پوتنت در طول رشد جنین و احتمالا در سلول‌های توموری دارد.

دکتر  di Croce می‌گوید: حضور مواد مغذی برای رشد جنین ضروری است. ما در سطح مولکولی شناسایی کردیم  که چگونه این رابطه بین دسترسی به مواد مغذی و سرعت تقسیم سلول‌های بنیادی جنینی ایجاد می شود .

نقش پروتئین AHCY در تحقیقات ناباروری

این یافته‌ها همچنین می تواند تاثیر زیادی بر تحقیقات علمی در زمینه ناباروری داشته باشد. یافته‌های اولیه آزمایشگاه نشان می‌دهد، پروتئین AHCY یک عملکرد غیر قابل جایگزینی در انسان انجام می‌دهد.

دکتر آراندا می‌گوید: اکنون ما می‌خواهیم ارتباط احتمالی بین پروتئین AHCY و نقص در رشد جنین انسان را بررسی کنیم. زیرا این امر مارا قادر می‌سازد ابزارهایی برای تشخیص مولکولی و پیش بینی مشکلات احتمالی باروری در انسان‌ها فراهم کنیم.
همراهان عزیزبیولند شما می‌توانید مقاله خبر فوق را از اینجا بخوانید.

منبع:
yon.ir/ducXA

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.