وزیکول های سیناپسی، شکل و عمل

0 149

سیستم عصبی وابسته به ارتباطات مکانی و زمانی بشدت قانونمند که بین سلول های عصبی در اتصالات تخصصی به نام سیناپس رخ می دهد، است. سیگنال‌ های شیمیایی به نام انتقال‌دهنده‌های عصبی، مولکول‌های مسئول ارتباط بین نورون‌ها، در صدها کیسه غشایی مشهور به وزیکول سیناپسی بسته بندی می‌شوند. این وزیکول ها به شکل دسته های فشرده در پایانه عصبی تشکیل می شوند، با وجود اینکه با هم نگهداشته می شوند، در این دسته ها بسیار متحرک هستند، به طوری که آنها می توانند به صورت تصادفی به سطح سلول ترشح شوند تا محتویات خود را پس از فعال سازی نورون آزاد کنند.

در یک مقاله جدید که در روز ۵ ژوئیه در ژورنال Science منتشر شد، پژوهشگران دانشگاه Yale شرح می‌دهند که چگونه این ساختار فشرده اما بسیار متحرک به دست می‌آید. آنها متوجه شدند که وزیکول های سیناپسی خود را در داخل محفظه مایع در داخل سلول سازماندهی می کنند، همانطور که روغن هنگام مخلوط شدن با آب عمل می کند.

  Dragomir Milovanovic، نویسنده اصلی این مطالعه و محقق پسا دکترا در آزمایشگاه Pietro De Camilli گفت:(تحقیقات جدید نشان می‌دهد که گروه‌های وزیکول سیناپسی می‌توانند در حضور یک پروتئین معمول پایانه عصبی، synapsin (سیناپسین)، demix شوند و توضیح دهند که چگونه وزیکول های ترشحی، هم به طور محکم دور هم جمع شوند و هم به سرعت با غشای نورون‌ها در هنگام فعال شدن، ترکیب شوند).

وزیکول های سیناپسی، شکل و عمل

وزیکول های سیناپسی (آبی) که پیام های شیمیایی را در اختیار دارند، دسته های فشرده را در سلول ها را تشکیل می دهند.

متن کامل این مقاله را از اینجا بخوانید.

منبع:

yon.ir/ciMiE

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.