پاتوژن عفونت پس از جراحی، اپیدرمیدیس طبیعی پوست

0 ۲

فلور طبیعی یا پاتوژن خطرناک؟

یکی از خویشاوندان نزدیک MRSA، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس‌ (Staphylococcus epidermidis) نام دارد. این باکتری بطور طبیعی عضوی از فلور نرمال پوست است. در حالیکه تحت شرایطی میتواند مانند یک پاتوژن ، مشکل ساز باشد.
این باکتری یکی از علل عمده عفونت های تهدید کننده زندگی بیماران پس از جراحی است.
اما پزشکان و دانشمندان به علت زیاد بودن این مورد ، آن را نادیده میگیرند.

محققان دانشگاه Bath انگلستان هشدار میدهند که خطر ناشی از این میکرو ارگانیسم باید بطور جدی پیگیری شود. برای مبارزه با این عفونت و کاهش عوارض ناشی از آن باید اقدامات بیشتری برای افرادی که در معرض خطر بیشتر عفونت هستند و از جراحی بعنوان درمان استفاده میکنند درنظر گرفته شود.

آن ها یک مجموعه شامل ۶۱ ژن در باکتری های پوست که بطور طبیعی فاقد ویژگی بیماری زایی هستند را شناسایی کردند .
این ژن ها به باکتری امکان خطرناک بودن برای زندگی یک فرد را میدهند!
آن ها امیدوارند با درک علت و چگونگی بیماری زایی بعضی از نژاد های استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس در شرایط خاص، بتوانند به بیماران، به ویژه بیمارانی که تحت عمل جراحی قرار میگیرند، در برابر خطرات ناشی از این پاتوژن ها  کمک کنند.

این پژوهشگران در ابتدا نمونه هایی از بیماران مبتلا به عفونت های پس از جراحی و نیز از پوست افراد سالم به منظور مقایسه فراهم کردند.
جراحی انجام شده برای این بیماران  شامل جراحی جایگزینی مفصل ران یا مفصل زانو و عمل جراحی شکستگی بود .

 

کلنی های کشت داده شده از پاتوژن اپیدرمیدیس

تصاویر میکروسکوپی تهیه شده از استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس (A & B) .
کلنی های حاصل از کشت همان باکتری (C & D).

تنوع ژنتیکی در کل ژنوم باکتری های موجود در نمونه های افراد بیمار و سالم بررسی و مقایسه شد. در نهایت ۶۱ ژن در باکتری های ایجاد کننده بیماری مشاهده کردند که در نمونه های افراد سالم وجود نداشتند.

ژن های ایجاد کننده بیماری در باکتری های نمونه مسئول رشد میکروارگانیسم در خون، جلوگیری از پاسخ ایمنی میزبان، چسبناک نمودن سطوح سلولی به منظور تشکیل بیوفیلم توسط این باکتری ها و ایجاد مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری ها بودند.

این تیم تحقیقاتی مطالعات خود را اخیرا در Nature Communications منتشر کرده است.

 

هشدار:

پرفسور Sam sheppard، رهبر این پژوهش میگوید : استافیلوکوکوس اپیدرمیس یک باکتری پاتوژن مرگ بار است.
این پاتوژن همیشه از نظر بالینی نادیده گرفته شده. چراکه فرض میشود عفونت حاصل از این باکتری در اثر آلودگی نمونه های آزمایشگاهی بوده و یا به طور کلی به عنوان خطر رایج پس از جراحی پذیرفته شده است!
عفونت های پس از جراحی بطور جدی میتوانند مرگبار باشند. این عامل تقریبا یک سوم مرگ و میر در انگلستان را تشکیل میدهد.
بنابراین معتقدم برای کاهش هرچه بیشتر این خطر باید تلاش بیشتری صورت گیرد.

نهایتا اگر بتوانیم مهمترین و بیشترین عوامل ابتلا به این عفونت خطرناک را شناسایی کنیم، خواهیم توانست با انجام اقدامات احتیاطی فوق العاده ای برای بیماران، که پیش از انجام عمل برای آن ها استفاده خواهد شد، این خطر را مورد هدف قرار دهیم.

البته این میکروارگانیسم ها میتوانند با تغییر ژن ها و تبادل آن ها با یکدیگر، به سرعت تکامل پیدا کنند.

از طرفی در صورت عدم اقدام برای کنترل این مورد، این خطر وجود دارد که ژن های پاتوژن بتوانند به سرعت گسترش یافته و به یک عفونت شایع و مقاوم به انواع آنتی بیوتیک ها تبدل شوند.

پروفسور Dietrich Mack از موسسه Bioscientia در آلمان در این رابطه میگوید: جراحی جایگزینی مفصل مصنوعی به بسیاری از بیماران کمک میکند تا زندگی مستقل و بدون درد داشته باشند. اما ممکن است که این افراد پس از جراحی، دوره فجیعی از طریق عفونت حاصله از  پاتوژن استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس داشته باشند.

 

متن کامل مقاله را از اینجا بخوانید.

منبع:

http://yon.ir/R14h1

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.