پسرفت تکاملی در طبیعت برای حفظ منافع جمعی

0 0

عطوفت و مهربانی راز فاش شده در تکامل جانداران

از خود گذشتگی فردی به نفع جامعه در طبیعت

مطالعه تکامل جانداران، پیچیدگی‌های جدیدی را نمایان کرده است که نشان دهنده این است که بیشتر استعداد‌های فردی مثبت که در گیاهان و حیوانات وجود دارند استعداد‌هایی نیستند که ما همیشه در طبیعت می‌بینیم. تحقیقات جدید نشان دهنده این هستند که در شرایط خاصی طبیعت به سمت از بین بردن و پسرفت تکاملی فردی به نفع افراد موجود در آن جامعه می‌رود. محققان شاهد این هستند که افزایش استعداد‌های عاری از نفس پرستی مانند تقسیم کردن غذا و یا مراقبت کردن از یکدیگر بر اساس محاسبات ریاضی دقیقا مساوی با میزان کاهش استعداد های خاص مربوط به افزایش منافع فردی است.

اثبات رویداد پسرفت تکاملی

دیوید فیشر رهبر این گروه تحقیقاتی می‌گوید این دو اتفاق درحال روی دادن مانند دو روی یک سکه هستند. به صورتی که از یک طرف استعداد‌هایی که باعث نفع رسیدن به خویشاوندان می‌شود افزایش می‌یابد و از طرف دیگر باعث کاهش استعداد‌هایی می‌شود که فقط برای آن شخص سودمند بوده و برای همسایه‌های آن گروه زیان بار است. فیشر می‌گوید: این کار تحقیقاتی قسمتی از تلاش‌های درحال انجام برای دانستن پارادوکس وجود رفتار‎‌های نوع دوستانه در طبیعت است.

فیشر برای نشان دادن چگونگی پسرفت تکاملی استعداد‌های منفی برای جمع و گروه توضح می دهد: برای مثال یک درختی که سرعت رشد بالایی دارد امکان دارد که باعث رسیدن کمتر نور به درختان دیگر شده و باعث رشد کم سرعت آنان می‌شود. ولی در نسل بعد بیشتر درختان به این صورت دارای سرعت رشد بالا بوده ولی همسایه‌های خوبی نخواهند بود و در اثرات منفی جمعی افزایش یافته و در نتیجه رشد همه‌ی افراد موجود در جمعیت کاهش خواهند یافت. این اتفاقات به این معنی است که تکامل به سمت عقب حرکت نیز می کند. حتی در صورتی که رشد پرسرعت با وجود سودمند بودنش بخاطر این اثرات منفی اجتماعی، به صورت میانگین سرعت کمتری خواهد داشت.

شما همراهان همیشگی بیولند برای خواندن مقاله مربوط به این خبر اینجا را کلیک کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.