چرا ما از قهوه خوشمان می آید درحالی که باید از آن متنفر باشیم؟

0 10

چرا ما از طعم تلخ قهوه خوشمان می آید؟

طعم تلخ به عنوان عاملی هشدار دهنده و محافظت کننده از بدن در طبیعت است و بر اساس قانون تکامل ما با هنگام خوردن قهوه باید به صورت غریزی آن را به بیرون تف کنیم.

 

اما برعکس این پدیده اتفاق می افتد و هرچه مردم به طعم تلخ کافئین حساس تر باشند بیشتر به خوردن قهوه علاقه دارند. بر اساس گزارشی از موسسه پژوهش های پزشکی برغوفر استرالیا این حساسیت ها از ژن های مختلفی از ژنوم ما نشات میگیرد.

 

مارلین کورنلیس دانشیار طب پیشگیری می گوید: ما انتظار داریم که افرادی که حساسیت زیادی به تلخی کافئین نشان می دهند کمتر قهوه بخورند  اما نتایج متضاد مطالعه ما نشان می دهد مصرف کنندگان قهوه طعم و یا توانایی تشخیص کافئین را با توجه به تقویت مثبت آموخته شده (یعنی تحریک) توسط کافئین را به دست می آورند. کورنلیس ادامه داد: به زبانی دیگر افرادی که دارای قابلیت قوی در تشخیص طعم قهوه را دارند یا به عبارتی می توانند طعم تلغ کافئین را تشخیص دهند یاد می گیرند که زمانی که طعم تلخ کافئین را حس کردند از آن خوششان بیاید.

در میان افراد شرکت کننده در این مطالعات افرادی که حساسیت زیادتری به کافئین داشتند و قهوه زیادی در طی روز می خوردند از چای استفاده کمتری می کردند و علت آن ربطی طعم قهوه و یا چای نداشت زیرا آنها بیشتر نیاز خود به کافئین را توسط قهوه رفع می کردند و دوباره نیازمند چای برای خوردن کافئین نمی شدند.

 

اثر طعم تلخی مواد شیمیایی دیگر چگونه است؟

در این مطالعات همچنین یافت شد که افراد حساس به طعم کینین و پروپیل تیو یوراسیل (PROP) که طعمی مشابه ترکیبات موجود در گیاهان cruciferous مانند خردل و کلم و کلم بروکلی و.. هنگام مصرف این ماده ها قهوه کمتری میخوردند. همچنین برای مصرف الکل نیز افرادی که حساسیت زیادی به تلخی PROP داشتند هنگام مصرف این ماده کمتر از مشروبات الکلی به خصوص شراب قرمز می نوشیدند. کورنلیس می گوید: کشفیات ما این را نشان می دهد که درک ما از طعم تلخی که از ژن های ما نشات می گیرد باعث برتری پیدا کردن طعم قهوه و چای و نوشیدنی های الکلی می شود.

 

مطالعات چگونه انجام یافتند؟

برای این مطالعات دانشمندان از روش تصادفی کردن مندلی استفاده کردند، تکنیکی برای مطالعه بیماری های مسری، آنها برای تست کردن ارتباط  جزئی بین طعم تلخ و نوشیدنی ها از چهار هزار مرد و زن در کمک گرفتند. ژن های مربوط به درک کردن طعم کافئین، کینین و PROP ها قبلا توسط آنالیز های ژنومی از دوقلو های استرالیایی شناسایی شده بودند به همین دلیل این ژن های مورد نظر در افراد شرکت کننده در این آزمایش با گزارش هایی که خودشان از مصرف قهوه داده بودند مقایسه شد. کورنلیس می گوید: طعم ها از زمان های زیادی مورد مطالعه بودند اما ما هنوز مکانیسم کامل آنها را نمی دانیم؛ طعم یکی از حواس ما است و ما میخواهیم این حس را از دیدگاه بیولوژی درک کنیم.

 

منبع:

http://yon.ir/N1QvU

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.