ژنوم میتوکندریایی حلقه گمشده درمان

0 30

طبق مطالعات جدید منتشر شده در ژورنال متابولیسم سلولی، انتقال اطلاعات ژنتیکی حیاتی درون سلول به صورت یک پیام یک طرفه نیست.
ژنوم میتوکندریایی توسط فاکتور هایی که درون هسته کد گذاری شده اند تنظیم می شود ولی حالا معلوم شده است که میتوکندی هم تاثیراتی بر روی بیان ژن دارد.

پروتئینی به نام MOTS-c می تواند تغیر مکان بدهد و به درون هسته برود.
این پروتئین در پاسخ به فشار متابولیکی به درون هسته سلول رفته و بیان شدن ژن خاصی را تنظیم کند.

هسته بزرگترین جزء سلول است. مقدار عمده مواد ژنتیکی درون آن قرار دارد.هسته همچنین DNA های موجود در سلول اطلاعات کد شده ای را به قسمت های مختلف سلول می فرستد که دستور کار خاصی را ارائه می دهد.

میتوکندری ها ساختار هایی درون سلولی هستند. این اندامک  که به عنوان عامل تبدیل انرژی مواد غذایی به انرژی در دسترس سلول ها معروف است.
میتوکندری دارای DNA نیز هست. تمام این DNA از مادر به آن ارث رسیده می رسد.
این گونه که در اخبار جدید دیده می شود، میتوکندری ها  تنها از هسته دستور نمی گیرند.
میتوکندری ها خود دارای DNA هستند.
آن ها احتمالا این DNA را از اجداد باستانی خود دریافت نموده اند؛ باکتری هایی که به سلول های یوکاریوت در سال های بسیار قبل وارد شده اند گرفته اند.
ما پیش از این نمی دانستیم که در میتوکندری ها ما کد هایی برای تنظیم فعالیت های هسته وجود داشته باشد.

نتایج این تحقیقات هنوز درمرحله کشف اولیه است.
بر طبق آن ما دو ژنوم هسته ای و میتوکندریایی را به صورت یک مجموعه واحد که باهم نمو کرده اند حساب می کنیم. این کشف می تواند تحول تغییر ناپذیری در عرصه گسترده ای از رشته های علمی و پزشکی ایجاد کند.

فهم سیستم سخت افزاری DNA درون سلولی باعث خواهد شد که محققان بیش از پیش در مکان یابی ژن های هردو قسمت موفق باشند.
همچنین بهتر می توانند وظیفه آن ها را در پیری و علت بیماری ها شناسایی کنند.
پیری باعث از بین رفتن سلول ها و هدایت بدن به سوی بیماری ها می شود. از این بیماری ها می توان به آلزایمر و سرطان اشاره نمود.
بنابراین این تحقیقات از این نظر مهم خواهد بود که با شناخت و فهم این سیستم می توان از بسیاری از این بیماری ها جلوگیری کرد.

دکتر لی و همکارانش در کار با سلول های انسانی فهمیدند:
زمانی که سلول تحت فشار و وضعیت گرسنگی قرار دارد ژن MOTS-c توسط DNA های میتوکندریایی بیان می شود. سپس این پروتئین به سمت هسته می رود. MOTS-c  ژن ها را کنترل کرده و سیستم دفاعی را روشن می کند که شامل پاسخ های آنتی اکسیدانی می شود.
این پژوهشگر افزود:
فهمیدن چگونگی کار سلول  ما را به سمتی هدایت خواهد کرد که بتوانیم حتی برای جلوگیری از بعضی بیماری ها از دارو های مختص میتوکندری استفاده کنیم.

داروهایی که در نسخه های پزشکی تجویز می شوند بر اساس طرح اولیه ای که درون ژنوم هسته های سلول هستند ساخته می شوند.
در این دارو ها ژنوم میتوکندریایی در نظر نگرفته شده اند.

دکتر لی افزود: ما هنوز به صورت کامل به شبکه درون سلولی نگاه نکرده ایم. [زیرا اثر ژنوم میتوکندریایی را حساب نکرده اند.]
برای مثال ما برای مبارزه با بیماری سرطان، فقط از نصف ژنوم خود استفاده می کنیم. در این صورت ما نصف کار مبارزه را انجام داده ایم.
حال اما می توانیم با تمام اجزای ژنتیکی خود با این بیماری ها مبارزه کنیم.

نتایج تحقیقات فوق در مجله  Cell Metabolism را اینجا مطالعه کنید.

منبع:

yon.ir/bio34

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.