کشف آنتی‌بیوتیک‌هایی با مکانیسم عمل جدید

تولید آنتی‌بیوتیک‌های مصنوعی علیه باکتری‌های گرم منفی
0 55

خانواده جدید آنتی بیوتیک‌ها علیه باکتری‌های گرم منفی

بسیاری از باکتری‌های تهدیدکننده زندگی به طور فزاینده‌ای در برابر آنتی‌بیوتیک‌های موجود مقاومت می‌کنند. محققان سوییس به رهبری دانشگاه زوریخ اکنون یک کلاس جدید از آنتی‌بیوتیک‌ها با طیف منحصر به فرد از فعالیت و مکانیسم عمل کشف کرده‌اند که یک قدم مهم در مبارزه با مقاومت ضدمیکروبی است. آنتی‌بیوتیک‌ها با مختل کردن سنتز غشا بیرونی به طور موثری باکتری‌های گرم منفی را از بین می‌برند.

نتایج این مطالعه در مجله Nature منتشر شده‌است.

شما همچنین می‌توانید مقالات زیر را مطالعه نمایید:

ظهور سریع مقاومت ضدمیکروبی موضوعی است که به نگرانی جهانی تبدیل شده‌است.

طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی (WHO)، به ویژه باکتری‌های گرم منفی مانند Acinetobacter baumannii ،Pseudomonas، Pseudomonas aeruginosa و Enterobacteriaceae که در برابر کرباپنم و آنتی‌بیوتیک‌های سفالوسپورین مقاوم هستند، تهدیدی برای سلامت انسان محسوب می‌شوند. این عوامل بیماری‌زا می‌توانند باعث عفونت‌های شدید و اغلب خطرناک برای زندگی شوند.

آخرین کلاس جدید آنتی‌بیوتیک‌هایی که در برابر این میکروارگانیسم‌ها، فلوروکینولون‌ها به بازار می‌آیند، فلوروکوئینولون‌ها، به دهه 1960 باز می‌گردد. آنتی‌بیوتیک‌های جدید با مکانیسم‌های عمل جدید در برابر باکتری‌های گرم منفی به سرعت مورد نیاز هستند.

تیم تحقیقاتی به رهبری دانشگاه زوریخ و Polyphor AG اکنون از کشف و توصیف خانواده جدیدی از آنتی‌بیوتیک‌های مصنوعی که دارای فعالیت ضدمیکروبی و ضدگرم منفی با طیف گسترده هستند، گزارش می‌کنند.

اختلال در سنتز غشا خارجی

دکتر John Robinson، از گروه شیمی دانشگاه زوریخ و سرپرست این مطالعه، می‌گوید:

آنتی‌بیوتیک‌های جدید با پروتئین‌های ضروری غشا خارجی باکتری‌های گرم منفی تعامل دارند. طبق نتایج ما آنتی‌بیوتیک‌ها به مواد پیچیده چربی مانند لیپو پلی‌ساکاریدها و به BamA، پروتئین اصلی غشای خارجی باکتری‌های گرم منفی، متصل می‌شوند.

BamA مولفه اصلی کمپلکس BAM است که برای سنتز غشای خارجی ضروری است. آنتی‌بیوتیک‌ها پس از هدف قرار دادن این پروتئین ضروری غشا بیرونی، باعث از بین رفتن تمامیت غشای باکتری ها و ترکیدن سلول‌ها می‌شوند.

غشای خارجی باکتری‌های گرم منفی عملکرد مهمی در محافظت از سلول‌ها در برابر عوامل سمی محیطی مانند آنتی بیوتیک‌ها دارند. همچنین مسئول جذب و صادرات مواد مغذی و مولکول‌های سیگنالینگ است.

Robinson می‌گوید:

علیرغم اهمیت حیاتی این پروتئین در غشا خارجی باکتری گرم منفی تاکنون هیچ آنتی‌بیوتیک بالینی این پروتئین‌های کلیدی مورد نیاز برای بیوسنتز غشای بیرونی را هدف قرار نمی‌دهد.

منبع دانشگاه زوریخ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.