صفحه نخست

اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری‌های آزمایشگاهی
۰۷ اسفند ۱۳۹۸
اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری‌های آزمایشگاهی اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری‌های آزمایشگاهی در تاریخ 7 و 8 اسفند 1398 توسط حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز، انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران و ستاد شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران (شاعا)...
آینده
چهارمین کنگره بین‌المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
۲۷ فروردین ۱۳۹۹
چهارمین کنگره بین‌المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک چهارمین کنگره بین‌المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک در تاریخ 27 الی 29 فروردین 1399 توسط انجمن ژنتیک ایران در شهر تهران برگزار می‌شود. محورهای اصل کنگره: تغییرات اپی‌ژنتیک بیان ژن زیست‌شناسی...
آینده
نهمین همایش بیوانفورماتیک ایران
۲۰ اسفند ۱۳۹۸
نهمین همایش بیوانفورماتیک ایران نهمین همایش بیوانفورماتیک ایران در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ تا ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط انجمن بیوانفورماتیک ایران در شهر تهران برگزار می‌شود. محورهای اصلی همایش: آنالیز توالی‌های زیستی بیوانفورماتیک ساختاری زیست‌شناسی سامانه‌ای داده‌کاوی در زیست‌شناسی کشف...
آینده
پنجمین کنگره بین‌المللی سرطان‌های دستگاه گوارش
۰۷ اسفند ۱۳۹۸
پنجمین کنگره بین‌المللی سرطان‌های دستگاه گوارش پنجمین کنگره بین‌المللی سرطان‌های دستگاه گوارش در تاریخ 7 الی 9 اسفند 1398 توسط مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در شهر تهران برگزار می‌شود. محورهای اصلی کنگره: اپیدمیولوژی سرطان‌های دستگاه گوارش...
آینده
نخستین همایش ملی پیشگیری از سومصرف مواد مخدر در بین دانشجویان
۰۱ آذر ۱۳۹۸
نخستین همایش ملی پیشگیری از سومصرف مواد مخدر در بین دانشجویان نخستین همایش ملی پیشگیری از سومصرف مواد مخدر در بین دانشجویان در تاریخ 20 آذر 1398 توسط دانشگاه رازی در شهر کرمانشاه برگزار می‌شود. محورهای همایش: سبب‌شناسی اعتیاد در...
منقضی شده
دومین کنگره ملی بیوالکترومغناطیس فرصت‌ها و چالش‌ها
۱۰ دی ۱۳۹۸
دومین کنگره ملی بیوالکترومغناطیس دومین کنگره ملی بیوالکترومغناطیس: فرصت‌ها و چالش‌ها در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۹۸ الی ۱۲ دی ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی ارتش در شهر تهران برگزار می‌شود. محورهای اصلی کنگره: تهدیدات و فناوری‌های نوین دفاعی در حوزه...
منقضی شده
هفتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران
۱۶ بهمن ۱۳۹۸
هفتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران هفتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران در تاریخ 16 الی 18 بهمن 1398 توسط دانشگاه علوم پزشکی مازندران در شهر ساری برگزار می‌شود. محورهای اصلی کنگره: تحول و نو آوری در آموزش علوم پزشکی...
آینده
نهمین کنگره کشوری سوختگی
۰۱ اسفند ۱۳۹۸
نهمین کنگره کشوری سوختگی نهمین کنگره کشوری سوختگی در تاریخ 1 الی 2 اسفند 1398 توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران در شهر تهران برگزار می‌شود. محورهای اصلی کنگره: پیشگیری درمان (سوختگی حاد و مزمن) بازتوانی پزشکی بازساختی
آینده
نهمین همایش سراسری روانپزشکی کودک و نوجوان
۰۶ آذر ۱۳۹۸
نهمین همایش سراسری روانپزشکی کودک و نوجوان نهمین همایش سراسری روانپزشکی کودک و نوجوان در تاریخ 6 الی 8 آذر 1398 توسط انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران در شهر تهران برگزار می‌شود. محورهای اصلی همایش: نوجوانی و آسیب‌های روانی...
منقضی شده
چهارمین کنگره ملی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی
۰۷ آذر ۱۳۹۸
چهارمین کنگره ملی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی چهارمین کنگره ملی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی در تاریخ  7 الی 8 آذر 1398 توسط  دانشگاه علوم پزشکی مشهد و انجمن سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی در شهر مشهد برگزار می‌شود....
منقضی شده