مصاحبه

بیوسنسور تشخیص سرطان پروستات در 12 دقیقه

بیوسنسور ها، آینده تشخیص طبی محققان ایرانی موفق به طراحی بیوسنسور جدیدی شدند شدند که با آنالیز مواد بیولوژیک موجود در خون بیمار، می‌تواند به شناسایی سرطان پروستات بپردازد. با پیشرفت زیست فناوری، بیوسنسور جایگاه خود را در حوزه‌های مختلف…
ادامه مطلب ...