اخبار جهان

تکامل ویروس‌ها ممکن است با کشف این ویروس جدید آشکار شود

تکامل ویروس‌ها ویروس‌ها موجودات غیرزنده‌ای هستند که از مواد ژنتیکی محصورشده در یک پوشش پروتئینی تشکیل شده‌اند. هنگامی که ویروس یک ارگانیسم زنده را آلوده کند، می‌تواند خود را تکثیر کرده و چرخه خود را ادامه دهد.شما همچنین می‌توانید…
ادامه مطلب ...

جلوگیری از عفونت‌های استرپتوکوکی

نقش آنزیم در ایجاد عفونت‌های استرپتوکوکوس محققان دانشگاه Dundee کشف کرده‌اند یک آنزیم می‌تواند کلیدی برای جلوگیری از عفونت‌های استرپتوکوکوس گروه A باشد که سالانه باعث مرگ بیش از 5000000 نفر در جهان می‌شود.شما همچنین می‌توانید مقالات…
ادامه مطلب ...

داروی Aliskiren می‌تواند میزان بقا را برای بیماران نارسایی قلبی افزایش دهد

افزایش نرخ بقا بیماران نارسایی قلبی وابسته به تراکم محققان دانشکده پزشکی دانشگاه Arizona برای اولین بار در مطالعات بالینی نشان داده‌اند که Aliskiren، دارویی که آنزیم تنظیم کننده فشار خون را مهار می‌کند، می‌تواند نارسایی قلبی وابسته به…
ادامه مطلب ...

پاسخ ایمنی سلول‌های جنسی از DNA کوالا محافظت می‌کند

پاسخ ایمنی کوالا در برابر ویروس کشف یک نوع پاسخ ایمنی که از DNA کوالا در برابر ویروس‌ها محافظت می‌کند برای بقای koalas و درک اساسی ما از تکامل اهمیت دارد.تیمی از دانشمندان دانشگاه Queensland و دانشکده پزشکی دانشگاه Massachusetts، در…
ادامه مطلب ...